Siyasət / Əsas Xəbər

Suraxanı rayon məhkəmə icraçısı Rauf Hüseynovun "özbaşınalığı"- QANUNLARI SAYMIR

2866
Suraxanı rayon məhkəmə icraçısı Rauf Hüseynovun "özbaşınalığı"- QANUNLARI SAYMIR
28. 11. 2014 çü ildə Baki Apelyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasinda qizimin Azəriqaz tərəfindən qeyri qanuni ixtisariyla baqli hakim Məmmədov Məmməd Allahverdi oqlunun sədrliyiylə gedən məhkəmə prasesində çavabdeh Suraxani Qaz İstismar Sahəsi rəisinin 74 k nomrəli 30. 05. 2014 çü il tarixli əmrinin ləqv edilməsi iddiaci Naqiyeva Nərgiz Allahverdi qizinin əvvəlki vəzifəsinə yəni Suraxani Qaz İstismari Sahəsinin Qaz kəmərləri və avadanliqlarinin istismari xidmətinə 4 çü dərəçəli xətti baxiçi vəzifəsinə bərpa edilməsi və ona məçburi iş buraxmaya gorə əmək haqqi odənilməsiylə baqli qətnamə cixartmişdir.

Qətnamə qanuni qüvvəsinə mindikdən sonra hakim qətnamənin içra olunmasina gorə Ədliyyə Nazirliyi Suraxani rayon İçra şobəsinə içra vərəqi gondərmişdir Suraxani rayon içra şobəsinin rəis əvəzi Əkrəm Əliyev bu işi Boyük İçra məmuru 1 çi dərəçəli ədliyyə qulluqcusu Rauf Hüseynova həvalə etmişdir Rauf Hüseynovda oz novbəsində Azəriqaza 01. 04. 2015 çi il tarixdə 6020\2015 - 3 sayli məktub gondərərək qətnamənin konüllü içra etməkləri ücün onlara 10 gün müddət verərək bildirmişdirki üzürsüz səbəbdən içra etməsəniz içra məçburi qaydada təmin ediləçək. İçra Haqqinda Azərbayçan Respublikasi Qanununun 78 79 və 81 çi maddələrinə müvafiq olaraq içra odənişi və içra hərəkətlərinin həyata kecirilməsi ilə baqli xərçlər sizdən tutulaçaq. Vaxt bitdikdən sonraa Azəriqaz bildirmişdirki həmən ştat ləqv olunduquna gorə biz qətnaməni içra edə bilmirik. Sonradan içra məmuru Rauf Hüseynov Suraxani Qaz Sahəsinin rəisi Haçi Şahbazova sorqu gondərərək Baki Apelyasiya Məhkəməsinin qərarini içra etmək məqsədilə Suraxani Qaz İstismar Sahəsində boş işci ştat yerlərinin siyahisini rəsmi qaydada onlara məlumat vermələrini xaiş etmişdir.Suraxanı QİS-nin rəisi Hacı Şahbazov Hİ01/03.535.1 saylı 20.04.2015-ci il tarixdə İcra şöbəsinin rəis əvəzi əkrəm Əliyevin sorğusuna cavab olaraq belə bir məktub göndərmişdir.Həmin məktubda qeyd edilir ki,Suraxanı Qaz istismar sahəsinin rəhbərliyi sizin 17/73-6020-3 saylı,20.04.2015-ci il tarixli məktubunuza əsasən bildiririk ki,QİS-də olan vakant yerlər QİS-nin rəis müavini,12 dərəcəli YYQX və MQCNX-nin rəisi,5 saylı YYQX və MQCNX-nin 10 dərəcəli usta,sahə aparatında 6 dərəcəli qaz təsərrüfatında qəza bərpa işləri üzrə çilingər, 5dərəcəli qaz təsərrüfatında qəza bərpa işləri üzrə çilingər,5 dərəcəli yerli telefon rabitəsinin telefonçusu,Təbii qazın qəbulu və satışı şöbəsində 8 dərəcəli texnik vəzifəsidir.

Bundan sonra 21.04.2015-ci il tarixdə icraçı Rauf Hüseynov Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimi cənab Məmməd Məmmədova (məhkəmə və digər orqanların qərarlarının izah olunmasına dair) ərizə ilə müraciət etmişdir.Müraciətdə bildirilir ki,icraata başlamaq haqqında qərar və bildiriş 01.04.2015-ci il tarixdə cavabdehə göndərilmişdir.Cavabdeh bizə icra sənədində göstərilən ştat ləğv olunduğu üçün və həmin icra sənədini təmin etmək qeyri mümkün olduğunu bildirmişdir.Göstərilənlərə əsasən “Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 14-cü maddəsini rəhbər tutaraq icra sənədi sayılan Bakı Apellyasiya məhkəməsi tərəfindən verilmiş,2(013)-5927/2014 saylı 28 noyabr 2014-cü il tarixli icra vərəqəsinin izah edilməsi məsələsinə baxmağınızı xahiş edirəm.28 aprel 2015-ci il tarixdə Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Məmməd Məmmədov bir nüsxəsi Azəriqaz İB-nin Suraxanı QİS-nə,Suraxanı rayon icra şöbəsinə və bizim ünvana ərizəyə baxılması haqqında bildiriş göndərərək 15 may 2015-ci il tarixdə saat 16-00-da 8-ci zalda bakı Apellyasiya məhkəməsinin binasında Suraxanı rayon İcra şöbəsinin ərizəsinə baxılmasıyla bağlı təkrar məhkəmə baxışının olacağını bildirmiş və eyni zamanda həmin tarixədək ərizə üzrə izahat etiraz və subutların məhkəməyə təqdim edə biləcəyimizi nəzərimizə çatdırmışdır.15 may 2015-ci il tarixdə cavabdeh və Suraxanı rayon icra şöbəsinin icraçısı rauf hüseynov həmin prosesdə iştirak etməmişdir.

Hakim Məmmədov Məmməd iclası davam edərək qərardad çıxartmışdır.Həmin qərardadda qeyd olunurki ərizə təmin olunsun,iş üzrə Bakı Apellyasiya məhkəməsinin mülki kollegiyasının 28 noyabr 2014-cü il qətnaməsinə izah vrilsinki Nağıyeva Nərgiz Allahverdi qızının əvvəlki vəzifəsinə bərpası mümkün deyilsə o zaman Nağıyeva Nərgiz Allahverdi qızı əvəlki vəzifəsinə bərabər hesab edilə bilən və əvvəlki əmək haqqısına uyğun lakin əvvəlki əmək haqqısından az olmayan vəzifəyə öz razılığı ilə təyin edilməlidir.Suraxanı QİS-nin K-Q Tabel nömrəsi 4021982 olan 83 saylı şəxsi vərəqəsində 8-ci qrafada qızımın diplom haqqında ixtisası proqramist,mühasib,fərdi kompyuter operatoru kimi qeyd edilib.Bugün mən Nağı Allahverdi Əli oğlu Suraxanı QİS-nə dəvət olundum.Suraxanı icra şöbəsinin icraçısı Rauf hüseynov,Azəriqaz İB-nin hüquqşünası Rəna adında bir qadın (soyadını bilmirəm) məni qəbul etdi və texnik vəzifəsi üçün qızımın ali təhsili olmadığını bildirdilər.Mən onlara izah etdim ki texnik vəzifəsində işləmək üşün ali təhsil tələb olunmur.”Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin Tarif-İxtisas Sorğu kitabçası 9VTİSK)”Azərbaycan respublikasının əmək Məcəlləsinin 57 və 156-cı maddələrini 2-ci hissələrinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.Burada göstərilirki,texnik vəzifəsində işləmək üçün orta texniki təhsil lazımdır.Dərəcə diapazonları isə 4-8-dir.

Mən onlarla razılaşmadığımdan oranı tərk etdim.İcraçı mənə bildirdiki qızının adından almış olduğun etibarnamənin surətini götür və gəl icra şöbəsinə.Mən də 21.02.2009-cu il tarixdə aldığım 10 illik ƏN-028653 saylı etibarnaməni götürərək icra şöbəsinə getdim və icraçı Rauf Hüseynova həmin etibarnamənin surətini təqdim etdim.İcraçı Rauf Hüseynov mənə sənəd təqdim etdi və bildirdiki bu sənədlərin qəbuluna görə qeyri-sənədə imza at.mən də imza atmaq istərkən gördümki həmin 8-ci dərəcəli texnik ştatı həmin sənəddə qeyd olunmuyub və məni aldadaraq qeyri sənədə qol çəkdirmək istəyir.

Mənim imza atmağımdan imtina etdiyini görən Rauf Hüseynov onların mənə təqdim etdiyi işdən etirazımla bağlı akt tərtib edərək qətnamənin icrasını dayandıracağını bildirdi.Mən də onunla sağollaşaraq otağı tərk etdim.Gördüyüm və başa düşdüyüm budur ki icraçı Rauf Hüseynov Azəriqazın marağına xidmər edir vətəndaşın yox.Qətnamə Azərbaycan respublikasını adından çıxarılıb deməli belə çıxırki Azərbaycan respublikasının adından çıxmış qərarı Rauf Hüseynov icra etməməyiylə ölkə prezidentinə sayğısızlıq göstərir.Çünki Azərbaycan respublikası Prezidentli Respublikadır.Beləliklə Azərbaycan cinayət məcəlləsinin 306-cı maddəsinin.1.2 bəndləriylə məsuliiyət daşıyır.Ümid edirəmki haqq-ədalət bərpa olunacaq.Rauf Hüseynov və himayədarları ifşa olunacaq məhkəmə qərarları da icra olunacaq.

Hörmətlə Nağı Allahverdi Əli oğlu