Maraq

MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HƏCC FACİƏSİ HAQDA DEDİKLƏRİ OLDU!

1717
MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR (S) HƏCC FACİƏSİ HAQDA DEDİKLƏRİ OLDU!
14 əsr öncə yazılmış kitabda Məhəmməd Peyğəmbərin (s) Həccdə baş verən hadisə ilə bağlı belə buyurduğu yazılır:

Həzrət Peyğəmbər (s) xilaskarın zühurunun əlamətlərinə işarə edərkən buyurur: “Zil-hiccə ayında qəbilələr bir-biri ilə müharibəyə qalxacaq, hacıları qarət edəcəklər, Minada böyük bir faciə baş verəcək. Bu faciə zamanı çox sayda insan həlak olacaq…” (Biharul-ənvar”, c. 51, səh. 81)