Ana səhifə / Əsas Xəbər

Özünü məsul şəxsin adamı adlandlıran məktəb direktoru rüşvət alır

777
Özünü məsul şəxsin adamı adlandlıran məktəb direktoru rüşvət alır
Bakı şəhəri Nizami rayonunda 214 saylı məktəbin direktoru
Ağayeva Esmira Azər qızı özünü məsul şəxslərin adamı kimi qələmə
verərək bir çox qanunsuz əməllərə yol verir
.

Mən bir valideyn kimi onun əməllərinə göz yuma bilməyib bir çox valdeynin istəyi ilə qərara gəldim ki, direktorun məktəbdə törətdiklərini sizə çatdırım. Ağayeva Esmira müəllimlər günündən başlayaraq 8 mart tarixinə kimi açıq şəkildə hədiyyə istəyir. Bunu uşaqlara çatdırmaq üçün
müəllimlər günü ərəfəsində məktəbdə zəng əvəzinə Elariz Məmmədoğlunun “Hədiyyə et özünü” mahnısını səsləndirirdi. Yəqin ki,
adı çəkilən mahnını eşitmisiniz. (Mahnı “hədiyyə et özünü” siqaret, şərab və kim hədiyyəni sevmir ki?! sözlərindən ibarətdir). 8 martda da müəllimləri məcbur etdi ki, hamısı otağına yaxınlaşıb hədiyyə etsin. Adi hədiyyəni də yaxşı qəbul etmir, yalnız pul verən müəllimlərə daha çox hörmət edir.Direktor edilən şikayətlərə əhəmiyyət vermir. Həftə sonları məktəbdə açıq qapı günü elan edib, lakin özü gəlmir. Dəfələrləsəsləndirib ki, buranın “kontingenti” mənim səviyyəmdə deyil və bilsəydim bu qədər pul verib gəlib direktor olmazdım. Bu insanın özünə
söz demək olmur. Deyir, heç kim mənə bir söz deyə bilməz, mən Məhəbbətin adamıyam, onun rəfiqəsiyəm.Ağayeva Esmira müəllimlər arasında daim intiriqa yaradır. Laborantları məcbur edir ki, müəllimlər otağında, bufetdə otursunlar və müəllimlərin səsini yazsınlar və sonra da ona çatdırsınlar. Pedaqoji təhsili olsaydı bəlkə belə etməzdi. Eşitdiyimizə görə direktorlarınimtahanından da kəsilib. Öz dediyinə görə Nazirliyə 40000 manat pul verib və direktor təyin olunub. Müqaviləsi bitsə də direktor vəzifəsindəoturub. Pul yığır ki, daha yüksək vəzifələrə getsin. Dediyinə görə, çox güclü şəxslər tərəfindən tapşırılıb və onu öz yanlarına nazirliyə aparacaqlar. Sadəcə bir az pul yığmalıdır. Pulu da məktəbdən yığır. Keçən il online avtomatik qiymətləndirmə sistemini qurmaq üçün yüksək miqdarda qrand layihəsi götürmüşdü, amma sistemi işlətmədi.
Çünki pul alıb qiymət düzəltmək daha mümkün olmayacaqdı. İşdə olduğu zamanlar bütün günü otağında oturub kamera vasitəsi ilə müəllimləri güdür. Ən əsasıda repetitor müəllimləri güdür ki, onlar neçə şagird ilə məşğul olurlar. Hər dəfə hazırlıq üçün müəllim yanına gedən uşaqlarımızın aylıq repititor xərcləri qalxır. Müəllimlərdən soruşuruq, deyirlər ki, direktor bizdən çox pul tələb edir. Əvvəl uşaq başına 10 manat, indi isə 20 manat istəyir.Müəllim heyətinə hədə qorxu gəlmişdi. Bunu valideynlərə kim tərəfindən dediyini axtarıb tapacağını və töhmət verəcəyi ilə
hədələmişdi. Müəllimləri özünə qarşı sadiq olmaları barəsində və məktəbdə olan şeyləri heç yerdə danışmasınlar deyə hüquqi qüvvəsi
olmayan müqavilə bağlamışdır. Məktəbdə repetitorluq etməyən müəllimlərin dərsini kəsməyə və onlara töhmətlər verməyə başladı.
Töhmətləri də şagirdlərin və valideynlərin gözü qarşısında yerləşdirir ki, guya mən məktəbdə nizam intizama əhəmiyyət verirəm.
Müəllimlər əvvəllər boş sinif otaqlarında məşğul olurdular. İndi isə ibtidailərin binasında olan bufeti bağlatdırıb, repetitor otağı edib. İbtidailəri məcbur edir ki, uzaq yolu gəlsinlər böyük siniflərin gəldiyi bufetdən yemək alsınlar. 5 dəqiqə zəng ərzində uşaqlar böyüklərin
bufetinə gəlib qayıtmağı çatdırmırlar. Yeri gəlmişkən məktəbin bufeti çox keyfiyyətsizləşib. Bulkaların içindən nə istəyirsiz çıxır, uşaqlarımız
iyrənir. Məktəbdə qadağan olunan qida məhsulları satılır. Bufetə şikayət etdik. Axırda dedilər ki, direktor 300 manat tələb edir, biz də
çatdırmırıq. Yeni gələn bufet işçiləri bu keyfiyyətsizliyi belə dəyərləndirdi. Yeni bufet kollektivini də özü əvvəl işlədiyi məktəbdən
gətirib. Biz valideynlər olaraq məktəbdə hərc-mərcliyə son qoyulmasını istərdik. Yəqin ki, bu yazımız Nazirliyə çatar və 214 saylı tam orta
məktəbin direktoru Ağayeva Esmira barəsində və onun mislində olan digər direktorlar barəsində də tədbir görərlər.